• 1b.jpg
 • 2.jpg
 • 10a.jpg
 • 11b.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 15a.jpg
 • dscn7339.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 3.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 10.jpg
 • 15.jpg
 • bene_15.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 14a.jpg
 • 10b.jpg
 • 1a.jpg
 • 5.jpg
 • marmur_01.jpg
 • 14.jpg
 • 3a.jpg
 • 7.jpg
 • 4a.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 2b.jpg
 • 11d.jpg
 • 12.jpg
 • 11a.jpg

 

 

 

 

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój
 

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 1.6 ZPOOR w ramach umowy nr DWF-2-1.6-133.

Projekt był adresowany do:
· Bezrobotnych kobiet,
· Kobiet biernych zawodowo,
· Kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. 

 

W lutym 2006 r Fundacja rozpoczęła realizację 13 miesięcznego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich pod nazwą „Przekroczyć Granice”. Był to projekt obejmujący przygotowanie do zawodu w charakterze opiekuna osoby starszej niepełnosprawnej. Celem ogólnym była aktywizacja zawodowa, a także podniesienie kwalifikacji 40 kobiet bezrobotnych z terenu województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach. 

 

Cele szczegółowe przewidywały:

 1. Podwyższenie samooceny i samoświadomości
 2. Rozwój umiejętności zawodowych
 3. Zdobycie umiejętności poruszania się po rynkach pracy krajów UE, zwłaszcza Irlandii i Wielkiej Brytanii
 4. Zdobycie umiejętności w zakresie pielęgnacji i opiekowania się ludźmi starszymi (geriatria, gerontologia, żywienie, rehabilitacja, psychologia wieku starczego, żywienie)
 5. Opanowanie j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
 6. Zdobycie pracy za granicą lub w kraju w charakterze opiekunki osoby starszej lub niepełnosprawnej.

Grupę docelową w ciągu roku stworzyło 40 osób, 20 osób - w cyklu półrocznym. Były to kobiety - bezrobotne, bierne zawodowo oraz o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych z województwa mazowieckiego, a zwłaszcza z obszarów wiejskich i zagrożonych bezrobociem.
Zostały one objęte systemem szkoleń z zakresu gerontologii, geriatrii, pielęgniarstwa, psychologii, aktywnego poszukiwania pracy także za granicą, pisania CV i listów motywacyjnych oraz poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej (system EURES). Beneficjentki mogły też skorzystać z możliwości przetłumaczenia na język angielski dokumentów potrzebnych przy poszukiwaniu pracy. 
Uczestniczki projektu brały także udział w intensywnym kursie nauki języka angielskiego metodą Callana, kursie na prawo jazdy oraz w warsztatach psychologicznych służących wzmocnieniu poczucia własnej wartości i asertywności oraz nabyciu umiejętności w zakresie komunikacji i radzenia sobie ze stresem. Beneficjentki miały także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Szkolenie objęło poznanie warunków pracy i praw pracowników w poszczególnych krajach UE oraz kurs języka Angielskiego i kurs na prawo jazdy. Poza szkoleniami i kursami, beneficjentki miały zajęcia praktyczne w domach opieki społecznej, gdzie poznały specyficzne warunki pracy w placówkach opiekuńczych z wszystkimi tego konsekwencjami. W okresie szkolenia, które odbywało się w soboty i niedziele osoby te otrzymały BEZPŁATNE zakwaterowanie oraz wyżywienie w naszym ośrodku. 

Projekt był realizowany w dwóch edycjach na przełomie 2006 i 2007 roku. Wszystkie przewidziane w ramach projektu zajęcia odbywały się w Warszawie w systemie weekendowych zjazdów w dwóch turach: marzec–sierpień 2006 oraz wrzesień 2006–luty 2007. Każdy etap wdrażania projektu był zakończony szczegółowym sprawozdaniem zaakceptowanym przez Ministerstwo. Zarówno w raporcie jak i w trakcie trwania całego projektu nie stwierdzono żadnych uchybień natury finansowej ani merytorycznej.

W ramach projektu „Przekroczyć Granice” w okresie 6 miesięcy odbyły się następujące zajęcia: 

 • Opieki nad osobami starszymi, gerontologii, pielęgniarstwa i pierwszej pomocy,
 • Intensywny kurs nauki jęz. angielskiego metodą Callana,
 • Poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej i pisania CV,
 • Kurs na prawo jazdy,
 • Warsztaty psychologiczne i praktyki w domach opieki społecznej.

Szkoleniami objętych zostało 20 kobiet, które po intensywnym szkoleniu zostały skierowane na praktyki zawodowe w domu opieki bezpośrednio przygotowujące do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów. 
Zajęcia odbywały się w Warszawie w systemie weekendowych zjazdów (10 dwudniowych i 2 trzydniowe) w obiekcie Fundacji w terminie marzec – sierpień 2006 roku (I tura) oraz wrzesień 2006 – luty 2007 (II tura).
Organizator Fundacja „Pomoc Potrzebującym” pokrywała koszty szkoleń, przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.
Celem projektu było przygotowanie beneficjentek do podejmowania pracy także za granicą w charakterze opiekunek osób starszych i chorych poprzez aktywizację i preorientację zawodową.

 

 

INFORMACJA  O ZAJĘCIACH ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE

Rodzaj zajęć

Ilość godzin szkoleniowych

Termin

LEKCJE  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Metodą Callana -Prowadzą lektorzy szkoły językowej Bokano.

84 godz. lekcyjne

Sukcesywnie przez 6 miesięcy

Szkolenie  z zakresu przygotowania do opieki nad osobami starszymi :

- gerontologia i geriatria;  wykłady

- nauka o żywieniu

- ratownictwo medyczne

- pielęgniarstwo osób starszych

- rehabilitacja

 

Zajęcia praktyczne  z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełonosprawnymi

21 godz. odpowiednio:

4 godz.

4 godz.

6 godz.

3 godz.

4 godz.

 

ok. 50 godz.

 

W ramach pierwszych 3 zjazdów

 

 

 

 

Sukcesywnie przez cały cykl realizacji projektu

Kurs na prawo jazdy + egzamin

Realizuje ośrodek szkolenia kierowców / szkoła nauki jazdy

Uczestniczki wybierają w miejscu zamieszkania – opłata w ramach Projektu.

Do czerwca /egzamin na prawo jazdy/;

zależy od umowy z realizującym szkolenie

Warsztaty  psychologiczne (poczucie własnej wartości, asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem)

+ możliwość konsultacji indywidualnych z

psychologiem

20 godz.

 

(w miarę potrzeb)

zajęcia z psychologiem

od marca do lipca

Szkolenie z zakresu poruszania się i poszukiwania  pracy w krajach Unii Europejskiej

(system EURES),

Praktyczne pisanie CV, listu motywacyjnego zajęcia w sali komputerowej

10 godz.

 

5 godz.

Lipiec – sierpień

Możliwość przetłumaczenia dokumentów na jęz. angielski,

Łącznie z nauką jazdy około 220 godzin szkoleniowych

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

PROJEKT "WAŻNI" Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej kombatantów

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie