• 15.jpg
 • 9.jpg
 • 11a.jpg
 • bene_15.jpg
 • 1a.jpg
 • 19.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • 11d.jpg
 • 15a.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 14a.jpg
 • 2.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 3a.jpg
 • 20.jpg
 • 5.jpg
 • 11b.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 10c.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 10a.jpg
 • 2b.jpg
 • 17.jpg
 • 7.jpg
 • 1b.jpg
 • 3.jpg
 • 4a.jpg
 • 10.jpg
 • bud_ol_06.jpg

Nasze cele

Email Drukuj PDF

Główne cele statutowe Fundacji to:

1. poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, samotnych i ich rodzin,

2. prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej,

3. organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji,

4. udzielanie pomocy materialno - bytowej,

5. prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej,

6. integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych,

7. organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby ludzi wymagających opieki,

8. prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki,

9. działalność edukacyjna i oświatowa,

10. ochrona przyrody i zwierząt,

11. działanie przeciw bezdomności i bezrobociu,

12. przeciwdziałanie patologiom społecznym,

13. ochrona dziedzictwa narodowego,

14. wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa.

Na obecną działalność Fundacji składa się działalność nieodpłatna, która obejmuje:

1. finansowanie czynszów i innych opłat zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo – pielęgnacyjnych, finansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek, aparatury diagnostycznej i innego wyposażenia dla zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo pielęgnacyjnych, transportu (medyczny) chorych i niepełnosprawnych, zakupu i dystrybucji sprzętu ortopedycznego dla osób potrzebujących, dożywiania, udzielania zapomóg i wsparcia finansowego osobom wymienionych w § 8,

2. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych po udarach i urazach,

3. świadczenie pomocy pielęgniarskiej,

4. świadczenie pomocy lekarskiej, wspierania i prowadzenie opieki paliatywnej,

5. szkolenia bezrobotnych (szeroko rozumiane, nie tylko ściśle zawodowe, również psychologiczne np. z autoprezentacji),

6. współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod postępowania z młodzieżą uzależnioną i  zagrożoną uzależnieniami,

7. zagospodarowanie terenów zieleni w celu ochrony środowiska, przyrody oraz utrzymanie we właściwym stanie krajobrazowym,

8. konserwacja i ochrona miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

oraz działalność odpłatna, która obejmuje:

1. zakładanie i prowadzenie szkół dla pielęgniarek i opiekunek społecznych,

2. prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych,

3. prowadzenia schronisk dla zwierząt wraz z opieką weterynaryjną,

4. organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacją dla podopiecznych Fundacji,

5. świadczenia usług przez podopiecznych Fundacji w zakresie sprzątania, budownictwa i gastronomii,

6. prowadzenie domów zapewniających całodobową opiekę;

7. prowadzenie gospodarstw rolnych i produkcja artykułów spożywczych.

Wszystkie nasze działania w chwili obecnej nakierowane są na szeroko rozumianą „pomoc potrzebującym” czyli osobom szczególnie narażonym na wykluczenie. Są to zarówno osoby starsze, chore (również osoby w stanach terminalnych i paliatywnych), którym staramy się zagwarantować godny schyłek życia i ograniczenie cierpień związanych z chorobą,  jak i np., skazani, którym chcemy zapewnić godny i w pełni uprawniony powrót do wolnościowej rzeczywistości.

Staramy się łączyć te dwa działania, czyli pomagać osobom starszym poprzez wspieranie grup, które mogą im takiej pomocy udzielać (m.in. warsztaty edukacyjne dla młodzieży), a w przyszłości edukować innych, swoją postawą wpływając na zmianę postrzegania np. osób starszych czy grup wykluczonych np. skazanych – poprzez docenienie wkładu pracy jaki wnieśli w swój proces resocjalizacji oraz pomoc jaką niosą innym potrzebującym w tym osobom starszym.

Można więc powiedzieć, że naszym głównym celem jest wspieranie procesu synergii jaki powstaje na styku pomocy osobom starszym i osobom skazanym czy po prostu wykluczonym. Integracyjna pomoc każdej z tych grup generuje większy zysk społeczny niż niesienie pomocy każdej z tych grup indywidualnie.

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

PROJEKT "WAŻNI" Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej kombatantów

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie